Handels-, abonnements- og leveringsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af
OpenUp Aps, Voldbygaard, Voldbyvej 11, 5500 Middelfart. CVR: 31160928

Kontakt os hurtigst via [email protected] - Eller ring på 31211766

Betingelser for digitale kurser

Digitale kurser leveres straks efter køb via email eller med adgangskode til en lukket kursusplatform. Vi bruger Thinkific.com. 

Du tilmelder dig platformen med din egen email og en kode, du selv vælger, som ingen andre kender. 

Det digitale produkt fremsendes til den email, som du har indtastet i ordre-feltet. 

Email-adresse og  andre kunde-oplysninger kan altid ændres ved at den selv “din konto”, når du er logget ind i Thinkific.

Dine betalingsoplysninger lagres IKKE her på kursusplatformen. 

Vi bruger Stripe som betalingsside. Da vi både har løbende abonnementer, delbetalinger og fulde indbetalinger som valgmulighed for vores online produkter, lagrer Stripe dine oplysninger på en fuldt lovlig og sikker måde. 

Det betyder, at når du investerer i flere kurser hos jannewind.thinkific.com vil dine oplysninger blive husket. 

Ændre kort/angive nyt kort

Vil du forny dit betalingskort, kan dette gøres via din konto, hvor du altid, kan opdatere dine kortinfo. 

Du kan til enhver tid slette dit kort, når du er logget ind på din konto her.

Du kan også skrive til [email protected] og opsige dit abonnement og tegne et nyt med dit nye kort.

Workshops, kurser, foredrag og events 

Framelding: Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Kontakt os med information om, hvem der overtager din plads. I tilfælde af, der er tildelt bonus-produkt i forbindelse med et køb, debiteres prisen for bonus-produktet ved refusion. Er prisen for bonus-produktet højere end dét beløb der skal krediteres, udstedes faktura på resterende beløb.

Abonnementer

Abonnementsprisen, oplyst på produktsiden, bliver automatisk trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering tilsendes for hvert træk per e-mail, og i hver kvittering oplyses med dato, hvornår næste abonnementsperiode starter.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnements-tilmelding efter tilmelding af abonnementet. I denne mail er et link, der skal klikkes på for at bekræfte aftalen.

Du kan når som helst opsige dit abonnement, og der er ikke bindingsperiode. Du kan enten opsige på linket i din faktura og klikker du her, opsiges abonnementet øjeblikkeligt, og du vil ikke blive faktureret yderligere. Allerede udstedte fakturaer skal stadig betales.

Du kan også skrive til [email protected] og opsige. Det skal ske senest 5 hverdage før dit næste træk. 

Returret, reklamation eller manglende levering

Der ydes 14 dages returret på fysiske materialer. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på [email protected] og du vil få alle pengene tilbage undtagen evt. porto. Ønsker du at reklamere over fejl og  mangler skal du kontakte os senest 2 måneder efter køb og på forlangende kunne vise hvad fejl eller mangler består af. Bemærk også at ved køb af digitale produkter, hvor  materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.  Køb af online-produkter, webinarer og andre arrangementer hos OpenUp Aps er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9   stk. 2 nr. 2a.” Ved handelskøb skal du reklamere straks manglen opdages.

Rettigheder

Janne  Wind | OpenUp har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, undervisning, coaching, abonnementer og uddannelser. Ved køb opnås personlig brugsret til produkter og materialer. Produkter og materialer skal behandles fortroligt og må ikke  udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materialer må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materialer må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence  med Janne Winds virksomhed OpenUp Aps. Janne Winds navn må ikke anvendes i reklame-  eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører OpenUp ApS.

Ved køb opnås én licens pr. købte produkt. Ligeledes kan en pdf kun downloades én gang. 

Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, gives væk eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med OpenUp Aps.

Ansvar

Ethvert  erstatningsansvar, som Janne Wind måtte pådrage sig i relation til sine  produkter, kurser, undervisning, workshops, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Janne Wind skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Janne Wind har handlet simpelt uagtsomt. Janne Winds erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50% af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk. Janne Wind kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Janne Wind og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Odense byret som første instans.

© 2021 Janne Wind. Alle rettigheder forbeholdes. Janne Wind, Voldbygaard, Voldbyvej 11, 5500 Middelfart. CVR: 31160928